Project GYPAS

Έργο
Γύπας

Για την Ενδυνάμωση του Κυπριακού πληθυσμού του
Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη

Το έργο ΓΥΠΑΣ έχει ως στόχο την ενίσχυση του εξαιρετικά μειωμένου πληθυσμού του Γύπα της Κύπρου με πουλιά από την Κρήτη. Διενεργείται στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των δύο χωρών.

30/01/2013 Ακόμη ένα βήμα για την προστασία του Γύπα στην Κύπρο

Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2013: 

Ακόμη μια δράση του έργου «ΓΥΠΑΣ»1 για την προστασία και ενίσχυση του μεγαλύτερου πτηνού της Κύπρου2 ολοκληρώνεται σήμερα με επιτυχία, δίνοντας καινούργια πνοή στις προσπάθειες για διάσωση του πτηνού, το οποίο κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Έτσι από σήμερα τίθεται σε λειτουργία ο καινούργιος κλωβός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στον Λιμνάτη της επαρχίας Λεμεσού, όπου θα εγκατασταθούν τα πουλιά. Τα πουλιά καταφθάνουν σήμερα από την Αθήνα με την ευγενική χορηγία των Κυπριακών Αερογραμμών. Αυτή τη φορά καταφθάνουν ακόμα 4 γύπες αυξάνοντας τον αριθμό των πουλιών που έχουν σταλεί σε 15, ενώ στα πλαίσια του έργου ΓΥΠΑΣ περισσότερα από 20 πουλιά θα εμπλουτίσουν τον κυπριακό πληθυσμό. Τα πουλιά θα παραμείνουν στον κλωβό μέχρι να εγκλιματιστούν στις τοπικές συνθήκες του νησιού, πριν αφεθούν ελεύθερα στη φύση.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθυσμός του γύπα στην Κύπρο έχει μειωθεί αισθητά3, με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει μόλις 10 άγρια πουλιά σε ολόκληρο το νησί. Αυτό έχει κινητοποιήσει τους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του, οι οποίοι κορυφώνουν τις προσπάθειές τους μέσω του έργου «ΓΥΠΑΣ».

Το έργο «ΓΥΠΑΣ» αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού του γύπα στην Κύπρο με πουλιά από την Κρήτη, ούτως ώστε ο πληθυσμός του να ανακάμψει3. Πέραν από την εισαγωγή πουλιών από την Κρήτη, το έργο «ΓΥΠΑΣ» στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, έτσι ώστε να βοηθήσει στην προστασία του μεγαλύτερου πτηνού του νησιού μας, ενώ παράλληλα γίνονται διάφορα έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην προστασία του γύπα, όπως η δημιουργία κλωβών για τον εγκλιματισμό των πουλιών και ταϊστρών για την τροφοδοσία τους.

Η προστασία του γύπα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτελεί το ρόλο του καθαριστή της υπαίθρου από τα διάφορα νεκρά ζώα, μειώνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών και απαλλάσσοντας τους κτηνοτρόφους από το κόστος αποτέφρωσης των ζώων, ενώ πέραν του άμεσου οικονομικού οφέλους, η διατήρηση του γύπα επιφέρει και διάφορα έμμεσα οφέλη, όπως η προώθηση του αγροτουρισμού, η πτηνοπαρατήρηση και η εκπαίδευση.

Το έργο «ΓΥΠΑΣ» (www.gypas.org), συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013. Εταίροι του έργου στην Κύπρο είναι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (Ταμείο Θήρας), ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Τμήμα Δασών και στην Κρήτη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Δήμος Γόρτυνας. 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:

(1) Έργο με ακρωνύμιο «ΓΥΠΑΣ»: Ενδυνάμωση του Κυπριακού πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη (Ελλάδα): Το έργο «ΓΥΠΑΣ» έχει ως στόχο την ενίσχυση του εξαιρετικά μειωμένου πληθυσμού του Γύπα της Κύπρου με πουλιά από την Κρήτη. Διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των δύο χωρών. Ιστοσελίδα έργου: www.gypas.org

(2) Ο Γύπας ο Πυρόχρους (Gyps fulvus) ή αλλιώς όρνεο, είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος πουλί της Κύπρου, με φτέρωμα ανοικτό καφέ και μαύρα άκρα φτερούγας και ουράς ενώ το κεφάλι και λαιμός του είναι καλυμμένα με λευκό χνούδι. Έχει άνοιγμα φτερούγων γύρω στα 2.5μ. 3 Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο γύπας αποτελούσε κοινό είδος της κυπριακής πτηνοπανίδας και είχε μεγάλο πληθυσμό. Ωστόσο, ο πληθυσμός του είδους άρχισε να μειώνεται από το 1950, κυρίως λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και κτηνοτροφίας, της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και της λαθροθηρίας. Σήμερα αριθμεί γύρω στα 10 άτομα. Με βάση τον σημερινό πληθυσμό του, χωρίς καθοριστικά μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του πληθυσμού του, ο γύπας στη Κύπρο είναι καταδικασμένος σε εξαφάνιση.